VT Accounting - шаблон joomla Новости

aopd logo

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

din Republica Moldova ( AOPD)

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități ( AOPD) a  realizat un studiu  privind   progresul implementării reformei de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale din instituțiile rezidențiale. Rezultatele acestui studiu denotă  faptul că  deși în acest domeniu  în ultimii cinci ani au fost efectuați pași decisivi, cum ar fi elaborarea cadrului legal  necesar incluziunii,  pilotarea serviciilor sociale  comunitare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale,  crearea unor mecanisme   de prevenire a  instituționalizării persoanelor cu dizabilități,  procesul de dezinstituționalizare este  destul de lent, iar circa 2000 de persoane, bărbați și femei, continuă să se afle în  cele 6 instituții rezidențiale ale statului.  

Barierele în calea dezinstituționalizării, conform studiului,  sunt următoarele:  servicii  comunitare insuficiente  și surse financiare  limitate  în bugetele locale pentru dezvoltarea lor; nivel redus de  informare și conștientizare de către administrațiile publice locale a   reformelor  promovate de către stat în domeniul  protecției sociale  a persoanelor cu dizabilități; lipsa unui mecanism de monitorizare și evaluare a implementării reformelor la nivel central și local;  capacități reduse la nivel local pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor noi, în special pentru persoane cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale;  nivelul înalt de discriminare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale;  familii pregătite insuficient pentru a face față nevoilor  acestor persoane; nivel redus de  informare și conștientizare a persoanelor cu dizabilități  intelectuale și tulburări mintale privind drepturile lor de a trăi în comunitate și de a beneficia de toate serviciile  comunitare, de rând cu alți cetățeni.

Totodată, studiul vine cu recomandări privind  crearea condițiilor necesare pentru   depășirea acestor bariere și implementarea în practică a dreptului persoanelor cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale la trai în comunitate. Astfel, se propune elaborarea și implementarea unui Program național de dezinstituționalizare cu distribuirea clară a sarcinilor între autoritățile publice locale, centrale și instituțiile rezidențiale în vederea avansării reformei de dezinstituționalizare. Programul national va include un plan de acțiuni privind dezinstituționalizarea  treptată a persoanelor cu dizabilități mintale și crearea condițiilor  necesare la nivel de familii și comunități pentru a asigura un  trai calitativ al acestora în comunitate.  O altă recomandare ar fi consolidarea capacităților administrațiilor publice locale și personalului din servicii în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități prin  asigurarea instruirilor  continue  bazate pe necesități. O condiție indispensabilă ar fi și implementarea mecanismului de redirecționare a resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale, cu analiza posibilității de prestare a unor servicii sociale alternative atât de  către instituțiile rezidențiale, cît și de autoritățile publice locale

Studiul  a fost elaborat în cadrul Proiectului ”Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități” implementat de AOPD  în cadrul Programului „Inițiativa Comună de Promovare a Oportunităților Egale” realizat de Fundația Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.