VT Accounting - шаблон joomla Новости

aopd logo

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

din Republica Moldova ( AOPD)

im logo

Principalul finanțator al AOPD-ului este IM Swedish Development Partner, care susține activitatea asociației mai bine de 10 ani.Sectoarele prioritare/domenii de cooperare ale IM Swedish Development Partner sunt următoarele:

  • dreptul la educație a copiilor cu dizabilități în școlile generale;
  • dreptul la muncă a tinerilor cu dizabilități;
  • consolidarea capacităților organizațiilor societății civile active în domeniul dizabilității pentru ca acestea să devină organizații puternice, independente și durabile.

Proceduri de programare, aprobare şi implementare a proiectelor: granturi.

 Link catre site https://www.facebook.com/IM.Moldova/

 

eu

Începînd cu anul 2017, în calitatea sa de co-aplicant la proiectul „Monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități din instituțiile cu profil psiho-neurologic”, în parteneriat cu A.O. „Keystone” Moldova,AOPD beneficiază de asistența financiară a Uniunii Europene, prin intermediul  Instrumentului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDO).

Asistenţa oferită de către UE ţărilor din lumea a treia (de ex. State membre care nu fac parte din UE) este denumită asitenţă externă. Această asistenţă este asigurată prin aşa numitele instrumente de asistenţă externă. În prezent, asistenţa externă din partea UE, reprezintă 10% din Asistenţa Oficială de Dezvoltare (AOD).  Aceasta, împreună cu asistenţa oferită de către alte state, individual, reprezintă  55% din AOD. Asistenţa include cooperare tehnică, ajutor umanitar, împrumuturi şi rambursarea datoriei externe în condiţii preferenţiale pentru ţările în curs de dezvoltare sau a ţărilor cu economii de tranziţie prin ţări străine sau organizaţii internaţionale (donatori) pentru punerea în aplicare cu succes a schimbărilor socio-economice în aceste ţări.

UE este cel mai mare donator din lume. Mai mult de 160 de ţări, teritorii şi organizaţii regionale sunt parteneri UE. Mai mult de 2/3 din asistenţa externă UE este oferită gratis.

Tipul principal de asistenţă oferită Republicii Moldova este cea de Cooperare Tehnică,   aceasta constă în a sti cum să ofere consulanţă, cum să evalueze experţii, cum să ofere instruiri, planuri de afaceri şi investiţii.

Linkhttp://infoeuropa.md/asistenta-ue-pentru-moldova/

 

fondatia

În perioada 2016 -2017, Fundația Est-Europeană (FEE) a oferit support financiar AOPD-ului, în cadrul Programului „Inițiativă Comună de Promovare a Oportunităților Egale” , din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Fundația Est-Europeană a fost înregistrată la 3 noiembrie 2009 la Ministerul Justiției al Republicii Moldova și este succesoarea Fundaţiei Eurasia (FE) în Moldova. Noua organizație continuă activitatea Fundaţiei Eurasia, care din anul 1994 a contribuit la promovarea democraţiei, drepturilor omului, economiei de piață şi a sprijinit dezvoltarea societății civile, mass-media și transparența activității administrației publice din țară.

Misiunea Fundației Est-Europene este abilitarea cetățenilor Republicii Moldova cu capacități și mijloace pentru asigurarea dezvoltării durabile, prin programe de educație și asistenta tehnică care promovează democrația, buna guvernare și prosperitatea economică.

În activitatea sa programatică și instituțională, Fundația Est-Europeană este ghidată de următoarele principii:

  • Receptivitate la necesitățile  și provocările legate de dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova.
  • Facilitarea schimbărilor în comunități prin promovarea celor mai bune practici de dezvoltare durabilă în interesul cetățenilor din Republica Moldova.
  • Identificarea și consolidarea colaborării cu reprezentanții comunităților și alte părți capabile să contribuie la îndeplinirea misiunii Fundației.
  • Promovarea și facilitarea cooperării dintre societatea civilă, guvern și sectorul privat la nivel comunitar în vederea asigurării durabilității eforturilor comune de dezvoltare.
  • Monitorizarea succesului programelor și proiectelor prin evaluarea impactului și schimbărilor semnificative pentru cetățeni.
  • Respectarea și susținerea diversității în rândurile angajaților, partenerilor, comunităților în care activăm, fără discriminare, indiferent de rasă, etnie, sex, orientare sexuală, religie, vârstă, dizabilitate sau afiliere politică.
  • Asigurarea unei gestiuni adecvate a fondurilor și proiectelor încredințate Fundației.

Fundaţia Est-Europeană integrează dimensiunea de gen în programele sale de granturi și în proiectele operaționale pe care le desfășoară.

Link catre site http://eef.md/index.php?l=ro

 

fhi

FHI 360 este o organizație globală de dezvoltare cu o abordare riguroasă, bazată pe dovezi. Personalul profesional include experți în domeniul sănătății, nutriției, educației, dezvoltării economice, societății civile, mediului și cercetării. FHI 360 operează de la 60 de birouri cu 4.400 de angajați în S.U.A. și în întreaga lume.

Colaborarea cu 1.400 de parteneri din 125 de țări a creat relații puternice cu guvernele, diversele organizații, sectorul privat și comunitățile. Angajamentul față de parteneriate la toate nivelurile și abordarea multidisciplinară  permit realizarea unui impact durabil asupra indivizilor, comunităților și țărilor, îmbunătățind viața a milioane de oameni.

Viziune - FHI 360 prevede o lume în care toți indivizii și comunitățile au oportunitatea de a-și atinge cel mai înalt nivel potențial.

Misiune -    Îmbunătățirea vieții în mod durabil în S.U.A. și în întreaga lume.

Link site http://www.fhi360.md/