VT Accounting - шаблон joomla Новости

aopd logo

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

din Republica Moldova ( AOPD)

Cine suntem?

La 27 septembrie 2007, Asociația “Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (AOPD) a fost înregistrată la Ministerul de Justiție cu numărul 1013620006757 ca entitate juridică, fiind o uniune deschisă, independentă și apolitică, formată din ONG-uri active în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Din anul 2001 și pînă în 2007, ONG-urile participante la Forumul Național al ONG-urilor au constituit Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități. Aceasta activa ca și structură neformală, a cărei membri colaborau și implementau acțiuni și proiecte comune în baza unui Memorandum de colaborare.

În prezent AOPD întrunește 30 ONG-uri membre de pe întreg teritoriul Republicii Moldova și funcționează în baza principiilor benevole la care poate adera orice organizație de profil, împărtășind scopurile și obiectivele Asociației.

Ce facem?

Misiunea AOPD este de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova prin colaborarea cu autoritățile publice ale statului în vederea creării unui mediu cu oportunități egale de realizare a potențialului pentru persoanele cu dizabilități.

Viziunea: Persoane cu dizabilităţi integrate social şi cu oportunităţi egale de realizare a potenţialului în Republica Moldova

Scopul AOPD este de a dezvolta abordări și principii comune de promovare a  drepturilor și incluziunii persoanelor cu dizabilități, în vederea îmbunătățirii calității vieții pentru aceste persoane și familiile lor.

Prin urmare, în vederea atingerii scopului, AOPD și-a stabilit următoarele obiective:

- Consolidarea capacităților AOPD în calitate de forță de acțiune a societății civile;

- Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități prin intermediul activităților de advocacy și dezvoltarea parteneriatelor funcționale cu autoritățile publice ale Republicii Moldova;

- Schimbarea atitudinii scoietății față de persoanele cu dizabilități, prin informarea și sensibilizarea opiniei publice cu privire la abilitățile și succesele persoanele cu dizabilități, dar și cu privire la problemele și necesitățile acestora.

 

ORGANIGRAMA

organ

 

 Ludima Malcoci

Președintele AOPD-ului activează în bază de voluntariat și este concomitent și președintele Consiliului de Administrare.  Este ales de Adunarea Generală pe un termen de 2 ani și pentru maxim de 2 mandate consecutiv.  La data de 7 aprilie 2017 a fost convocată în sesiune ordinară Adunarea Generală, fiind ales președinte al AOPD-ului dna Ludmila Malcoci, director executiv al A.O. Keystone Moldova.

Organul suprem de conducere al AOPD este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaților acestora, care se întrunește în sesiune ordinară și extraordinară. Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală este de 2 ani.

Consiliul de Admininstrare este organul permanent de conducere al AOPD-ului și se subordonează Adunării Generale și este ales de către aceasta pe un termen de 2 ani. Actualmente, membrii Consilului de Administrare sunt:

Ana Zincov

Ana Zincov, director executiv, ASCHF din Peresecina

Victoria Secu

Victoria Secu, director executiv, Asociația “Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin”

zastavnetchi

Gheorghe Zastavnețchi, coordonator programe, Centrul “Speranța”,

 

 

 

 

 

 

 

    Aliona Dumitraș, director executiv,   SOS Autism   

 

Consiliul de Cenzori efectuează controlul economico-financiar al activității AOPD. Este ales pe o perioadă de 2 ani și format din 3 membri. Controlul este efectuat o dată pe an.


Membrii Consiliului de Cenzori sunt:

meriacre igor ipn

Igor Meriacre,

director executiv, Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova

Vitalie Mester 1

Vitalie Meșter,

director executiv, Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

AnaLevinte

Ana Levinte,

director  Asociația “Verbina”

 

Directorul executiv este ales prin concurs de Consilul de Administrare.  Acesta asigură conducerea activității curente a AOPD și pune în aplicare deciziile Consiliul de Administrare. Începînd cu luna aprilie 2017, dna Galina Climov este numită în funcția de director al AOPD-ului, prin decizia Consiliului de Administrare.