VT Accounting - шаблон joomla Новости

aopd logo

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități

din Republica Moldova ( AOPD)

Optăm pentru o societate incluzivă și oportunități egale 

pentru persoane cu dizabilități

Ludima MalcociAlianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova  ( AOPD) întrunește  30 de organizații non-guvernamentale  care  au o   misiune comună de a contribui la îmbunătățirea  calității vieții persoanelor cu dizabilități prin  promovarea drepturilor acestora și oferirea de oportunități egale cu semenii lor în diferite domenii  ale vieții cotidiene.

Fiind din diverse domenii și cu istoric diferit,  ONG-urile din AOPD își  îndeplinesc misiunea prin  coeziunea eforturilor în vederea promovării  politicilor și practicilor pozitive  de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități,  asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități și informării și sensibilizării opiniei publice    despre persoanele cu dizabilități, problemele  cu care se confruntă,  potențialul  lor și nevoia de integrare socială.

În ultimii  trei ani de activitate AOPD a demonstrat că este  o  platformă civică consolidată  cu o  rețea de organizații  puternice, activitatea căreia se bazează pe principii  de  colaborare, responsabilitate comună și  susținere reciprocă. O dovadă elocventă în acest sens  sunt activitățile de advocacy organizate  de către AOPD în vederea promovării  politicilor incluzive  ale statului în domeniul asigurării dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități. În acest context organizațiile membre ale AOPD au analizat situația în domeniul  incluziunii persoanelor cu dizabilități  în muncă și au venit cu recomandări pentru  îmbunătățirea Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă ( 2017-2022). Totodată membrii AOPD au  acordat suport MMPSF în elaborarea  Regulamentului de creare și rezervare a locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități.

Fiind un agent al schimbărilor, AOPD a contribuit și contribuie la  promovarea  reformelor incluzive durabile în diferite domenii, cum ar fi intervenția timpurie, educația incluzivă, angajarea în câmpul muncii, dezinstituționalizarea și dezvoltarea de servicii comunitare pentru persoane cu dizabilități. 

Mecanismele de bază de implicare a AOPD în promovarea  politicilor incluzive sunt următoarele: participarea activă în Consiliul Național pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, implicarea în calitate de membru activ al Comisiei de litigii pentru analiza a cererilor de contestare a gradelor de dizabilitate, participarea în grupul de lucru privind monitorizarea reformelor în domeniul determinării dizabilității și capacității de muncă. Totodată, membrii AOPD participă activ la  revizuirea propunerilor de politici elaborate de către Guvernul național și administrațiile publice locale  în domeniul dizabilității, venind cu recomandări utile  de îmbunătățire a acestora.

Eficiența activității AOPD este determinată de parteneriatele stabilite cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, administrațiile publice de nivelurile unu și doi, organizațiile donatoare din domeniu, precum și cu  organizațiile  societății civile  naționale și internaționale. AOPD este membru cu drepturi depline a Alianței  Europene a Prestatorilor de Servicii pentru persoane cu dizabilități (  EASPD), precum și a Disabnet și beneficiază de  suportul acestor organizații în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel național și internațional.

Totodată puterea AOPD rezidă și în susținerea și  implicarea activă a persoanelor cu dizabilități din teritorii în  procesele de advocacy pentru promovarea schimbărilor și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

Analizând rezultatele activității noastre în cadrul AOPD, putem susține cu mândrie că  avem o alianță puternică de organizații care înțeleg   bine situația reală și au capacități suficiente  pentru a susține și promova  reformele în domeniul dizabilității. Credem că doar împreună putem influența crearea unei societăți incluzive în Republica Moldova.

Cu considerație,

Președintele AOPD, 

Prof., dr.habilitat în sociologie Ludmila Malcoci